Vaš Saveznik tokom studiranja!

Savez studenata Medicinskog fakulteta je najveća studentska organizacija na Medicinskom fakultetu koja postoji koliko i sam fakultet, 55 godina. Organizacija obezbeđuje i štiti prava i obaveze studenata, afirmiše ih za rad u studentskim sekcijama, uključuje ih u pitanja nastave. Sarađujemo sa studentskim organizacijama u zemlji i na međunarodnom nivou i na taj način podstičemo mobilnost studenata.

Naš najveći projekat  je Internacionalni kongres studenata biomedicinskih nauka koji organizujemo deceniju unazad potpuno samostalno. Intezivno se bavimo humanitarnim radom, a najveća organizovana humanitarna akcija realizovana je u maju 2014. godine za vreme poplava, kada je Medicinski fakultet postao najveći sabirni centar za prikupljanje humanitarne pomoći u Vojvodini.