Istorijat

Kada pričamo o potrebi i značaju postojanja Saveza studenata za vreme studija moramo se malo i vratiti u prošlost, „Jer ako ne znamo odakle smo krenuli, kako možemo znati kuda idemo?“.
Godine 1934. osnovana je Konferencija strukovnih organizacija Univerziteta u Beogradu koja je okupljala studente iz već postojećih studentskih udruženja. Svoju snagu dobila je zabranom njene opozitne Organizacije nacionalnih studenata koja je imala određena radikalna delovanja i koja su nažalost završena smrću studenta Žarka Marinovića. Iz poštovanja prema njemu taj 4. april danas je postao naš Nacionalni Dan studenata.

Konferencija strukovnih organizacija Univerziteta u Beogradu je nosila to ime do završetka Drugog svetskog rata, a njeni članovi su aktivno učestvovali u borbama protiv okupatora. Posle rata Konferencija menja ime u Savez socijalističke omladine Univerziteta u Beogradu. Sama organizacija se raširila na celu novu državu, te su od nje osnovane dve krovne organizacije – Savez omladine Jugoslavije i Savez studenata Jugoslavije, koje su radile na svom omasovljavanju do 1974. godine kada postaju jedinstven Savez socijalističke omladine Jugoslavije u čijem je sastavu bila i naša organizacija.

Naše ime koje je trajalo do 1992. godine bilo je „Savez socijalističke omladine Vojvodine – Konferencija Medicinskog fakulteta Novi Sad“, a za vreme tog društvenog sistema svoje sindikalno delovanje sa kojim je Savez i osnovan je pomalo zatajilo.

Promenom društvenog sistema u skladu sa novim okolnostima 21. januara 1992. predsednica Nataša Milenović donosi sa predsedništvom jednoglasnu odluku o preimenovanju organizacije u „Savez studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu“. Sama organizacija je svoje dalje funkcionisanje prilagođavala zakonima koji su se menjali, ali svoj sindikalni značaj u borbi za bolje uslove studiranja je opet bilo u punom sjaju.

2005. godine naš Savez dobija i vizuelni identitet u vidu novog grba koji je dizajnirao dr Nenad Đermanov koji je u upotrebi i danas i koji možete da vidite svuda oko nas.

logo ssmfns