Klub studenata engleske nastave

Klub studenata engleskih studija okuplja studente koji studiraju medicinu, stomatologiju i farmaciju na engleskom jeziku.

Cilj Kluba je da integriše i aktivira studente engleskih studija u nastavne i vannastavne aktivnosti koje pruža Savez studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad sa svim svojim sekcijama i time ponudi jos bolje, kvalitetnije obrazovanje i nova iskustva studentima.

Aktivnosti Kluba su počele dok je Klub bio u procesu formiranja, 19. februara 2015. kada je održan najveći skup medicinara u istoriji, koji je bio i medijski ispraćen, radi popularizovanja Medicinskog fakulteta Novi Sad. Tada je student treće godine medicine Eero Virkamäki dao izjavu za televiziju i doprineo saznanju zašto je Medicinski fakultet Novi Sad odličan izbor za studije na engleskom jeziku.

Klub zvanično formiran 25. februara 2015. godine  i tako postao najmlađa sekcija Saveza studenata našeg fakulteta, a 17. marta je kompletiran sastav uprave Kluba sa  studentima koji su spremni da pruže svoj maksimum u njegovom radu i time se kvalitativno i kvantitavno povećao rad Kluba.

U martu 2015. godine Emoke Csernus, student četvrte godine medicine, uz pomoć EMSA-e pokrenula časove srpskog jezika za sve strane studente na fakultetu, dok su u aprilu održana dva okupljanja grčkih studenata. Okupljanja su bila humanitarnog i kulturnog karaktera, a studentima ostalih nacionalnosti pružili smo uvid u Grčku kulturu.

Krajem maja je, na insistiranje i uz pomoć Kluba, studentska služba za studente engleskog programa obnovila sajt Fakulteta i dodala važne prevode formulara na engleski jezik i time omogućila da strani studenti prvi put samostalno mogu da popunjavaju formulare.

Tokom jula i avgusta pomogli smo u organizaciji  jubilarnog 10. Internacionalnog kongresa studenata biomedicnkih nauka u Novom Sadu (10 IMSCNS ), učestvovali smo u obeležavanju Dana mladih na Štrandu pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, kao i pomogli realizaciju Humanitarne akcije za migrante.

U narednom periodu, cilj nam je da iniciramo proces nabavljanja potrebne literature za nastavu na engleskom jeziku koja će biti dostupna svim studentima.

 

Predsednik Kluba studenata engleskih studija

Bugarčić Miloš