Klub studenata medicinske rehabilitacije

Klub studenata Medicinske rehabilitacije je osnovan u školskoj 2009/10 godini, odmah po otvaranju novog studijskog smera na našem fakultetu.

Osnovno načelo ove sekcije koje se tiče samog studiranja je unapređenje kvaliteta nastave, predavanja i vežbi. Takvim delovanjem, kolegama se omogućava efikasnije studiranje, razmatranje za proširenjem spektra stručnih predmeta i na taj način pruža sticanje adekvatne stučne kompetentnosti.

Studenti kroz aktivnosti Kluba rešavaju probleme i nesuglasice sa kojima se sreću, a pored toga što se rešavaju problemi, Klub studentima pruža proširivanje i sklapanje poznanstava među kolegama kako sa studijskog smera tako i sa ostalnim studentima koji studiraju na Medicinskom fakultetu. Pored toga što odgovara na studentska pitanja i rešava nesuglasice, ima za cilj razmenu znanja, iskustava u oblasti medicinske rehabilitacije – fizioterapije, neguje druženje i čini studentski život lepšim i lakšim. Budi inicijativu kod studenata u pisanju naučnoistraživačkih radova koi im otvaraju vrata učešća na mnogim stručno-naučnim skupovima, manigefstacijama, sajmovima i internacionalnim događajima, kongresima.
Neizmernim trudom i pokretačkom energijom od osnivanja Kluba realizovali smo mnoge aktivnosti, posete štićenicima Doma Veternik i organizovanjem velikog broja humanitarnih akcija, sakupljanjem igračaka, slatkiša, garderobe, sredstava za higijenu doprineli smo da korisnicima ovog Doma za lica ometena u razvoju ulepšamo bar jedan mali period u životu.
Članovi Kluba su se istakli i u humanitarnom događaju, koji je obeležio 2014. Godinu, gde smo zajedno sa svim kolegama i volonterima tokom trajanja nezapamćenih poplava pomagali u realizaciji humanitarne akcije koja je Medicinski fakultet pretvorila u stecište humanitarne pomoći na nivou Novog Sada, pa i cele Vojvodine. Studenti su svoje vreme namenjeno za učenje posvetili ljudima kako bi im pomogli, i još jednom potvrdili svoju požrtvovanost i dobrotu.
Marta 2015. godine na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta sproveli smo radionicu sa sadržajima i promovisanjem naše struke, davajući akcenata na manuelnu medicinu – masažu. To je izazvalo veliko interesovanje među prisutnim kolegama i učinilo Kongres inovativnim i raznovrsnijim. Naoružani dosadašnjim znanjem i umećem sa kolegama smo podelili mnogo korisnih saveta i metoda koje mogu samostalno da primenjuju a sve u svrhu očuvanja i poboljšanja funkcija lokomotornog aparata. U narednim godinama ćemo nastojati da ovakve aktivnosti postanu tradicija.
Godinama unazad obeležavamo i Međunarodni dan fizioterapeuta 8. Septembar, a poslednje dve godine to činimo sa Udruženjem diplomiranih fizioterapeuta Srbije sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju. Ovim jednodnevnim događajem kojim obeležavamo Svetski dan naše struke nastojimo da skrenemo pažnju javnosti na važnost i položaj diplomiranih fizioterapeuka kako u medicinskom timu tako i sistemu zdravstva u Srbiji. Takvim delovanjem, podižemo svest o zdravim navikama života, kao i prevenciji povreda i potencijalnih deformiteta što je i cilj naše struke i poziva kojim smo odlučili da se bavimo.
U tekućoj školskoj godini cilj nam je da nastavimo da se bavimo promovisanjem naše struke, da rešavamo tekuće probleme na koje nailazimo tokom studija a kroz vannastavne aktivnosti da promovišemo zajednički cilj medicinske struke – zdravlje.

Predsednica Kluba studenta Medicinske rehabilitacije

Ivana Kažić