Novinarska sekcija

„Ako ne čitate novine, onda ste neinformisani. Ako čitate novine, onda ste pogrešno informisani.” Mark Tven

Novinarska sekcija predstavlja jednu od najstarijih sekcija Saveza studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U okviru ove organizacije okupljaju se studenti, uz čiju kreativnost, predan rad, veliki trud i uloženu energiju već skoro čitavih 20 godina izlazi časopis „Virus”. Od samog početka, studenti koji su pisali u okviru novinarske sekcije, trudili su se da opovrgnu gore pomenutu izreku čuvenog američkog pisca i svojim tekstovima redovno i objektivno informišu studente o aktuelnim dešavanjima na našem fakultetu i studentskim problemima. Razvojem socijalnih mreža, informisanje naših čitalaca postalo je još brže i efikasnije, i to putem Facebook stranice i bloga.
Istovremeno, uloga „Virusa” je da se svojim kritičkim tekstovima ― o medicini iz nekog drugog ugla, umetnosti, sportu, zanimljivostima ― poput pravog virusa raširi među studentima u vidu epidemije i izvuče ih iz njihovog teškog studentskog oklopa svakodnevnih fakultetskih obaveza i natera ih da pogledaju i druge stvari, van udžbenika i ogromnog sveta medicine.


 

Časopis “Virus” je i u prethodnih godinu dana studentima bio izvor informacija, kulturnih sadržaja i aktuelnih tema, prisutan na svim većim dešavanjima na fakultetu.

U februaru mesecu je štampano jubilarno 20. izdanje časopisa. Mimo stalnih izveštaja o radu sekcija, odeljaka za kulturu i intervjua sa profesorima, bavili smo se i gorućim temama legalizacije marihuane u medicinske svrhe, humanitarnih akcija za poplavljene delove Srbije i Univerzitetskih protesta i zahteva.

Kao medij koji u štampanoj formi izlazi dva puta godišnje, a trudi se da održava kontinuiranu komunikaciju sa studentima, shvatili smo da time nismo u mogućnosti da efikasno pratimo aktuelnosti na fakultetu, pa je pokrenuta internet stranica (blog) časopisa. Ideja je da časopis živi i u elektronskoj formi i da se najave događaja, informacije, obrazovni i kulturni sadržaj plasiraju čitaocima ažuriranjem portala na nedeljnom nivou.

U martu i julu mesecu, redakcija je, tradicionalno, promovisala časopis i na kongresima medicinara (Kongres studenata Medicinskog fakulteta i IMSCNS), gde smo ostvarili kontakte i ugovorili saradnju sa kolegama iz redakcija časopisa Medicinskog fakulteta u Beogradu i Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Takođe, dogovoren je intervju sa prof. dr Mike Youle, koji je bio gostujući predavač na ovogodišnjem IMSCNS-u, a koji će biti štampan u sledećem broju časopisa.

U maju mesecu, napravljene su izmene u redakciji. Na mesto urednika je umesto Đorđa Vasića postavljena Nataša Subotin, a otvoren je i konkurs za nove članove redakcije. Konkurs je do dana pisanja ovog izveštaja završen i primljeno je troje novih saradnika sa različitih godina i smerova. Odabir je vršen na osnovu kvaliteta literarnih radova poslatih na adresu časopisa i na osnovu dosadašnjih vannastavnih aktivnosti kandidata.

U julu mesecu, novinarska sekcija je, u saradnji sa Naučnom sekcijom Saveza studenata, organizovala tribinu na temu vakcinacije i građanskog aktivizma protiv iste, na kojoj su gostovali eminentni stručnjaci iz relevantnih oblasti. Osvrnuli smo se na problematične aspekte imunizacije, sporna pitanja građana i stručnjaka, kao i na uticaj modernih medija na stav o ovoj naučnoj temi.

Redakcija je trenutno u procesu pripreme sledećeg izdanja časopisa, u kom su planirane izvesne novine. Odlučeno je, u saradnji sa kolegama sa smera za studije na engleskom, da se odeljak za novinske članke na engleskom integriše u naredna štampana izdanja časopisa. U planu je i nekoliko novih rubrika, kao i saradnja sa našim stručnjacima zaposlenim u inostranstvu. Štampanje broja se očekuje do decembra meseca.

Urednica Virusa

Nataša Subotin